Entrades

PUBLICACIONS DESTACADES

Okupar la casa del teu soci amb un cavall de Troia i l'ajut d'un "tonto util"

A ra fa 4 anys ERC del Vendrell, que sortia d’una fortíssima crisi interna, va optar per fer candidatura municipal conjunta amb Som Poble, formació política de l'orbita cupaire, el moment era un altre i el processisme marcava excessivament la realitat i les dinàmiques polítiques. Els acords d’aquesta coalició, establerts com un acord d’entre iguals (que no ho eren), van beneficiar exageradament la part dèbil i extremista de la coalició: Som Poble, que des de una molt limitada aportació de votants va aconseguir situar a un cap de llista política i electoralment molt fluix obtenint una representació de tres regidors. Som Poble va aconseguir d’aquesta manera una representació institucional desproporcionada que d’altre manera mai hagués somiat aconseguir, aquesta vampirització va ser un regal caigut del cel (Cap de llista, tres regidors de sis i nom del grup municipal Som Poble-ERC). ERC pel contrari, va millorar de fet la seva representativitat real amb un sol regidor més, tot oferint